AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

W ramach funkcjonowania AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ zapewniamy naszym klientom wsparcie w postaci rekrutacji, zatrudnienia i delegowania do pracy pracowników tymczasowych, sezonowych lub kontraktowych.

Pozyskujemy i zatrudniamy pracowników tymczasowych z różnych krajów:

POLSKA UKRAINA BIAŁORUŚ GRUZJA MOŁDAWIA ARMENIA NEPAL INDIE MALEZJA FILIPINY

Jak to działa?

PRACODAWCA UŻYTKOWNIK

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Z naszej strony przedstawiamy ofertę delegowania pracowników tymczasowych, w tym informację dotyczącą rozliczenia kosztów pracy delegowanego pracownika.

  1. Rekrutujemy pracowników.
  2. Dopełniamy formalności związanych z zatrudnieniem.
  3. W przypadku obcokrajowców organizujemy legalizację podjęcia pracy w Polsce.
  4. Zatrudnionych pracowników kierujemy bezpośrednio do pracy w firmie Pracodawcy Użytkownika.
  5. Rozliczamy pracę delegowanych pracowników z Pracodawcą Użytkownikiem - 1 faktura VAT, raz na 2 tygodnie lub po każdym zamkniętym miesiącu, w której kwota netto stanowi dla Pracodawcy Użytkownika koszt uzyskania przychodu, a 23% podatek VAT podlega rozliczeniu.
  6. Rozliczamy wynagrodzenie dla pracowników w oparciu o zatwierdzona przez Pracodawcę Użytkownika ewidencję przepracowanych godzin.
  7. Płacimy wynagrodzenie pracownikom, jak również składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.
  8. Na koniec pracy przygotowujemy i rozsyłamy pracownikom PIT-11.

Delegujemy pracowników między innymi na stanowiska:

KORZYŚCI

Zainteresowany?

KONTAKT