SZKOLENIA 2020

Projektujemy, organizujemy i prowadzimy szkolenia tematyczne dla:.

Zakres programowy szkolenia zawsze konsultujemy i ustalmy ze Sponsorem Projektu.

Tematyka prowadzonych szkoleń:

1. Wprowadzenie do wystąpień publicznych (3 x 7h)

 • wystąpienia publiczne, prezentacje, kultura biznesowa

2. Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie, czyli jak się odnaleźć

 • wystąpienia publiczne, kultura biznesowa

3. Typologia klientów - jak rozmawiać z klientem językiem korzyści

 • sprzedaż, obsługa klienta

4. Zarządzanie czasem, priorytety zadań i prokrastynacja

 • organizacja pracy, zarządzanie

5. Projektowanie i prowadzenie prezentacji biznesowych produktu, usługi, firmy (3 x 8h)

 • wystąpienia publiczne, sprzedaż, organizacja pracy

6. Negocjacje transakcji, umów handlowych, zamówień (2 x 7h)

 • przedaż, obsługa klienta

7. Kreowanie postawy i wizerunku (2 x 7h)

 • kultura biznesowa, wystąpienia publiczne

8. Sposoby i źródła pozyskiwania klientów

 • sprzedaż, organizacja pracy

9. Skuteczne zarządzanie zespołem - styl, jakość, ilość (2 x 7h)

 • zarządzanie, organizacja pracy

10. Rekrutacje pracowników

 • organizacja pracy

11. Motywowanie pracownika i zespołów

 • zarządzanie

12. Prezentacje i raporty wyników - potrzeba, czy okazja? (3 x 7h)

 • zarządzanie, kultura biznesowa

Każde szkolenie ma swój INDYWIDUALNY CEL, który w połączeniu z oczekiwaniami uczestników i potrzebami organizacji, jest dla nas wyznacznikiem przy projektowaniu zajęć.

Elementy wspólne każdego projektu szkoleniowego:

 • CEL: zawsze definiowany przez Sponsora Projektu
 • CZAS: sesje szkoleniowe od 4h do 8h dziennie
 • MIEJSCE: w zależności od preferencji Zleceniodawcy
 • ZAKRES:
  • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  • opracowanie autorskiego projektu szkoleniowego dopasowanego do potrzeb uczestników i organizacji
  • materiały szkoleniowe dla uczestników
  • zapewnienie narzędzi, materiałów i sprzętu audiowizualnego
  • certyfikaty ukończenia szkolenia
  • wsparcie po szkoleniu tzw. hot-line telefoniczny dla uczestników

Każdy projekt szkolenia realizujemy w oparciu o Jednostkowe Zlecenie Szkolenia, podpisywane ze Zleceniodawcą w trybie korespondencji elektronicznej przesyłanej drogą e-mail, którego integralną część stanowi Polityka Prywatności

Business Line Support jest wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zainteresowany?

KONTAKT