Skuteczny menadżer

szkolenie | 3 x 8h

Skuteczny menadżer


Skuteczność menadżera ma bezpośrednie przełożenie na wyniki osiągane przez podległych pracowników, ale też wpływa na kondycję całej organizacji.

Program

  1. Rozwiązywanie konfliktów
  2. Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo
  3. Podejmowanie decyzji
  4. Komunikowanie zdarzeń, zmian, decyzji
  5. Orientacja na cel
  6. Radzenie sobie ze stresem
  7. Rozwiązywanie problemów


Cena szkolenia jest zależna od formuły:
zamknięte | otwarte | stacjonarne | online

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie

Interesuje mnie to szkolenie


Chcę otrzymać więcej informacji
lub powiadomienie,
kiedy szkolenie będzie dostępne online, stacjonarnie,
na obozie rekrutacyjnym lub w przedsprzedaży.