NA TEMAT REKRUTACJI

Uzupełnij swoją wiedzę w kluczowych aspektach obsługi procesów rekrutacji.


Kanały, źródła, metody i pomysły pozyskiwania kandydatów.


Praktyczne narzędzia i efektywne rozwiązania do obsługi procesu.


Organizacja, scenariusze, pytania i testy. Jak dotrzeć do tajemnicy kandydata?


Bariery, przewagi, koszty i możliwości. Ja rekrutuję - konkurencja, kandydaci, sponsor projektu.


Zaplanuj i prowadź projekt efektywnie. Czas, pieniądze, zasoby, metody.


Obowiązki, wymagania, dokumenty, różnice kulturowe. Sposoby pozyskiwania kandydatów.

PROGRAMY

Każde ze szkoleń jest mocno zorientowane na praktyczne aspekty organizacji, zarządzania i obsługi projektów rekrutacji.

ORGANIZACYJNIE

  1. FORMUŁA: stacjonarnie, online lub bezpośrednio w firmie
  2. CZAS: sesja od 5 do godzin
  3. JĘZYK: polski
  4. CENA: określana indywidualnie w zależności od formuły, miejsca

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zakres szkolenia profilowanego jest indywidualnie uzgadniany z zamawiającym, a charakter szkolenia jest dostosowywany do branży i lokalizacji firmy.

Business Line Support jest wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych