SZKOLENIA 2021

Projektujemy szkolenia tematyczne dla:

Zakres programowy szkolenia zawsze konsultujemy i ustalmy ze Sponsorem Projektu.

TEMATY

1. Wprowadzenie do wystąpień publicznych (3 x 7h)

 • wystąpienia publiczne, prezentacje, kultura biznesowa

2. Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie, czyli jak się odnaleźć

 • wystąpienia publiczne, kultura biznesowa

3. Typologia klientów - jak rozmawiać z klientem językiem korzyści

 • sprzedaż, obsługa klienta

4. Zarządzanie czasem, priorytety zadań i prokrastynacja

 • organizacja pracy, zarządzanie

5. Projektowanie i prowadzenie prezentacji biznesowych produktu, usługi, firmy (3 x 8h)

 • wystąpienia publiczne, sprzedaż, organizacja pracy

6. Negocjacje transakcji, umów handlowych, zamówień (2 x 7h)

 • przedaż, obsługa klienta

7. Kreowanie postawy i wizerunku (2 x 7h)

 • kultura biznesowa, wystąpienia publiczne

8. Sposoby i źródła pozyskiwania klientów

 • sprzedaż, organizacja pracy

9. Skuteczne zarządzanie zespołem - styl, jakość, ilość (2 x 7h)

 • zarządzanie, organizacja pracy

10. Rekrutacje pracowników

 • organizacja pracy

11. Motywowanie pracownika i zespołów

 • zarządzanie

12. Prezentacje i raporty wyników - potrzeba, czy okazja? (3 x 7h)

 • zarządzanie, kultura biznesowa

Integralną częścią realizacji każdego szkolenia jest Polityka Prywatności

Business Line Support jest wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych