DORADZTWO BIZNESOWE

Pomagamy SKUTECZNIE poprawić funkcjonowanie firmy praktycznie we wszystkich obszarach działania.

Prowadzimy RZECZYWISTE KONSULTACJE BIZNESOWE, a nie tworzymy sztucznych wizji idealnego przedsiębiorstwa.

DORADZAMY mając na względzie realne zasoby i możliwości firmy, odnosząc się do oczekiwań, a nie do marzeń.

Szkolimy pracowników, kadrę kierowniczą i zarządzających, jak korzystać z wprowadzonych rozwiązań i usprawnień, monitorując ich stosowanie.

Nasze doradztwo biznesowe jest oparte na prawdziwych, realnych i możliwych do wprowadzenia usprawnieniach w firmie, które wpłyną na lepsze funkcjonowanie firmy. Kompleksowe działania zawsze wcześniej konsultujemy z właścicielami lub zarządami przedsiębiorstw, przedstawiając możliwe scenariusze zalecanych zmian.

WDROŻENIA

Wspomagamy zarządzających w kompleksowym prowadzeniu firmy, miedzy innymi w okresie zmian i modernizacji, ale też w codziennej pracy.

W ramach kontraktu oddelegujemy do pracy fachowców, którzy najpierw pokażą jak to robić, a następnie nauczą i wdrożą na swoje stanowiska prezyzyjnie wyselekcjonowanych nowych menadżerów, którzy ich zastąpią i będą kontynuować przyjętą strategię działania.

OBSZARY KONSULTACJI

Działania w zakresie doradztwa biznesowego i konsultacji praktycznych koncentrujemy przed wszystkich na poprawie, ulepszeniu i modyfikacji fukcjonowania firmy w takich obszarach jak:

ZARZĄDZANIE

 • kadra zarządzająca
 • struktura firmy
 • organizacja pracy
 • delegowanie zadań
 • systemy wynagrodzeń
 • motywowanie pracowników

PRAWO i ADMINISTRACJA

 • doradztwo prawne
 • standaryzacja umów i dokumentów firmowych
 • komunikacja wewnętrzna
 • przepływ informacji
 • archiwizacja dokumentów
 • dostawcy - ceny, zakres, umowy

KSIĘGOWOŚĆ i FINANSE

 • płynność finansowa
 • rentowność
 • koszty
 • zarządzanie kapitałem obrotowym
 • motywowanie pracowników
 • inwestycje - pozyskiwania i zarządzanie środkami

KADRY I PŁACE

 • narzędzia i zasoby
 • efektywność
 • rotacja pracowników
 • rekrutacje
 • staże i praktyki
 • bezpieczeństwo

SPRZEDAŻ

 • zarządzanie portfelem kontrahentów
 • kanały dystrybucji
 • plany i lejki sprzedażowe
 • metody pozyskiwania nowych klientów
 • raportowanie

REKLAMA i MARKETING

 • znaki firmowe i towarowe
 • materiały reklamowe
 • zewnętrzny wizerunek firmy
 • reklamy
 • targi, konferencje, publikacje
 • działalność charytatywna
 • sponsoring

Jak to działa?

 1. Najpierw niezobowiązująco porozmawiamy o ogólnym funkcjonowaniu firmy, jak i o tym, które obszary działalności według ciebie są najbardziej strategiczne, ale też które sam wskazujesz jako te, które wymagałyby działania.
 2. Przedstawimy wstępną ofertę naszych usług doradczych, a następnie wspólnie omówimy i uzgodnimy szczegóły Biznes Planu, podzielonego na etapy.
 3. W następstwie zawarcia Umowy Doradztwa Biznesowego przeprowadzimy w firmie dokładny audyt, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działania, na które się umówiliśmy.
 4. Po akceptacji ze strony pracodawcy zaproponowanych działań, operacji, zasobów i kosztów, rozpoczniemy praktyczne prace, mające na celu osiągnięcie wyznaczonych celów, wyników i rezultatów określonych w zatwierdzonym Biznes Planie.
 5. Każdy etap pracy, określony w Biznes Planie, będziemy przedstawiać w formie raportu etapowego, wskazującego wykonane i wdrożone zmiany i modernizacje.
 6. Również po każdym zakończonym etapie prac, uruchomimy proces sprawdzający zaimplementowane działania, żeby sprawdzić, czy przynoszą oczekiwane rezultaty, albo żeby móc odpowiednio wcześnie zareagować i zaproponować ewentualne modyfikacje.
 7. Kompletny program określony w Biznes Planie i zawartej Umowie Doradztwa Biznesowego podsumujemy w całościowym raporcie końcowym.

Popraw KONDYCJĘ, JAKOŚĆ i KONKURENCYJNOŚĆ swojej firmy i skorzystaj z doradztwa biznesowego i konsultacji w ofercie Business Line Support.

Bez obawy - nie wywrócimy firmy do góry nogami, tylko wskażemy i poprawimy to, co może wpłynąć na lepsze funkcjonowanie, wyższe wyniki i atmosferę pracy.

Zainteresowany?

KONTAKT