OUTSOURCING REKRUTACJI

To z całą pewnością NAJBARDZIEJ OSZCZĘDNY sposób obsługi rekrutacji w firmie.

W oparciu o uzgodniony na początku umowy miesięczny ABONAMENT ZA REKRUTACJE pracodawca zleca realizacje kolejnych projektów rekrutacji w takim zakresie, jaka jest bieżąca potrzeba. Dodatkowo pracodawca otrzymuje realne wsparcie w postaci pracy Rekrutera Projektu na miejscu, to znaczy w firmie - najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu.

Jak to działa?

KORZYŚCI

Każdy projekt outsourcingu rekrutacji realizujemy w oparciu o indywidualnie uzgodnioną z pracodawcą Umowę Outsourcingu Rekrutacji, której integralną część stanowi Polityka Prywatności

Zobacz również

Zainteresowany?

KONTAKT