REKOMENDACJE KANDYDATÓW Z BAZ DANYCH

Wzmocnij znacząco swój proces rekrutacji pracowników korzystając z kandydatów, których jesteśmy w stanie polecić z naszych baz danych zarejestrowanych kandydatów.

Usługa ta jest dla pracodawców samodzielnie prowadzących procesy rekrutacji pracowników naprawdę wymiernym wzmocnieniem.

Przede wszystkim stanowi ta część procesu, w którym pracodawca otrzymuje od Rekrutera Projektu dodatkowe polecenia kandydatów, pochodzących z naszych baz danych kandydatów, ale również z sieci naszych rekruterów zewnętrznych.

W efekcie dostęp do potencjalnych kandydatów spełniających kryteria wyboru jest:

Jak to działa?

  1. Pracodawca wypełnia formularz zamówienia usługi Rekomendacji kandydatów z baz danych, w którym między innymi załącza treść swojego ogłoszenia o pracę lub oferty pracy.
  2. Dedykowany do obsługi zlecenia pracodawcy Rekruter Projektu uruchamiania proces i procedurę rekomendacji kandydatów, w tym również udostępnia ten projekt sieci rekruterów zewnętrznych.
  3. Rekruter Projektu weryfikuje kwalifikacje i kryteria wyboru wśród pozyskanych kandydatów, a następnie rekomenduje najlepsze kandydatury do pracodawcy.
  4. Pracodawca zarządza procesem rekrutacji i otrzymanymi rekomendacjami, samodzielnie decydując o dalszych krokach.
  5. Jeżeli rekomendowany przez Rekrutera Projektu kandydat podejmie pracę w firmie pracodawcy i przepracuje co najmniej 7 dni, wtedy uznamy naszą rekomendację za skuteczną, a pracodawca otrzyma fakturę tytułem Prowizji za rekomendację na kwotę netto stanowiącą 60% wartości brutto średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, które wcześniej określił w zleceniu realizacji usługi.

Każdy projekt rekrutacji realizujemy w oparciu o Jednostkowe Zlecenie Rekrutacji, podpisywane ze Zleceniodawcą w trybie korespondencji elektronicznej przesyłanej drogą e-mail, którego integralną część stanowią Ogólne Warunki Rekrutacji i Polityka Prywatności

Zobacz również

Zamawiam rekomendacje kandydatów

FORMULARZ