REKRUTACJE KLASYCZNE

SKUTECZNE metody, KONKRETNE działania, TEMPO pracy i DECYZYJNOŚĆ to wartości, na które stawiamy w prowadzonych projektach rekrutacji, realizowanych w formule klasycznych zleceń rekrutacji.

Co więcej, możemy śmiało powiedzieć, że sprawdzają się one w każdej branży i na każdym poziomie stanowisk.

Z drugiej strony i mając na względzie racjonalność podejmowanych działań do każdego z projektów dobieramy stosowaną procedurę obsługi zlecenia.

 1. PROCEDURA UPROSZCZONA - rekrutacje pracowników szeregowych, liniowych i niskowykwalifikowanych.
 2. REKRUTACJE PROFILOWANE - w których przedstawiamy pracodawcy profile kompetencyjne rekomendowanych kandydatów.

Jak to działa?

 1. Na podstawie uzyskanych od pracodawcy informacji dotyczących stanowiska, na które pracodawca szuka pracownika lub pracowników przygotowujemy Ofertę Rekrutacji.
 2. Po akceptacji przedstawionych warunków obsługi projektu przygotowujemy Jednostkowe Zlecenie Rekrutacji (JZR), które zawieramy on-line.
 3. Zgodnie z regułami rekrutacji klasycznych przy zawarciu JZR pracodawca wpłaca na podstawie faktury pro-forma jednorazową Opłatę Aktywacyjną (OA).
 4. Dedykowany do obsługi pracodawcy Rekruter Projektu uruchamiania proces i procedurę rekrutacji kandydatów - adekwatnie do zlecenia.
 5. Rekruter Projektu weryfikuje pozyskiwanych kandydatów, rekrutuje wybrane osoby i w efekcie rekomenduje do pracodawcy najlepsze kandydatury.
 6. W ramach kompleksowego wsparcia obsługi rekrutacji, Rekruter Projektu wspiera również pracodawcę w takich aspektach, jak umawianie spotkań, weryfikacja dokumentów, czy też informacje zwrotne do kandydatów, ale też do samego klienta.
 7. Jeżeli polecony przez Rekrutera Projektu kandydat podejmie pracę w firmie pracodawcy i przepracuje co najmniej 7 dni, wtedy uznajemy naszą rekrutację za skuteczną, a pracodawca otrzymuje fakturę VAT na wcześniej uzgodnioną kwotę Prowizji Rekrutacyjnej.

OPŁATA AKTYWACYJNA

Jest płatna jednorazowo przy zawarciu Jednostkowego Zlecenia Rekrutacji, bez względu na liczbę rekrutowanych pracowników, jeżeli rekrutacja dotyczy pozyskania pracowników w obrębie pojedynczej miejscowości lub regionu.

W zakresie jednostkowego zlecenia rekrutacji klasycznej i Opłaty Aktywacyjnej, nasze działania skupiają się na:

 1. Zdefiniowanie dokładnego profilu stanowiska.
 2. Określenie kryteriów wobec kandydatów.
 3. Aktywne pozyskiwanie i rekrutacja kandydatów w okresie do 45 dni.
 4. Rekomendacje do pracodawcy najlepiej rokujących kandydatów w trybie on-line +2.
 5. Wsparcie w organizacji dokończenia rekrutacji pomiędzy pracodawcą i kandydatem lub kandydatką.

PROWIZJA REKRUTACYJNA

Jest płatna tylko w przypadku zawarcia przez pracodawcę z rekomendowanym przez Rekrutera Projektu kandydatem lub kandydatką:

pod warunkiem, że zatrudniony pracownik przepracuje przynajmniej 7 dni.

Kalkulacja kosztów obsługi rekrutacji klasycznych odnosi się bezpośrednio do poziomu stanowiska i oferowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto na tym stanowisku.

Każdy projekt rekrutacji realizujemy w oparciu o Jednostkowe Zlecenie Rekrutacji, podpisywane ze Zleceniodawcą w trybie korespondencji elektronicznej przesyłanej drogą e-mail, którego integralną część stanowią Ogólne Warunki Rekrutacji i Polityka Prywatności

Zobacz również

Zainteresowany?

KONTAKT