OUTPLACEMENT

Realne wsparcie dla zwalnianego pracownika

Outplacement to praktyczne warsztaty skoncentrowane na przygotowaniu pracownika do ponownego zaistnienia na konkurencyjnym rynku pracy.Każdy realizowany program ma indywidualny charakter i jest przygotowywany w odniesieniu do możliwości organizacji, oczekiwań uczestników, aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz alternatywnych rozwiązań, które pozwolą uczestnikowi znaleźć pracę, zmienić profil zawodowy lub rozpocząć własną działalność.

Kluczowe elementy:

 1. Indywidualne konsultacje - OUTPLACEMENT KLASYCZNY.
 2. Warsztaty realizowane dla grup pracowników - CORPORATE OUTPLACEMENT.
 3. Systemy mieszane z wyodrębnionymi sesjami indywidualnymi i grupowymi - COMBINED OUTPLACEMENT.
 4. DORADZTWO PERSONALNE.
  1. CV - rodzaje, struktura i treść
  2. autoprezentacja
  3. automotywacja
  4. rozmowa kwalifikacyjna
 5. Metody efektywnego poruszania się po rynku pracy.
 6. Sposoby świadomego aplikowania.
 7. Organizacja pracy własnej.
 8. Gwarancja zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
 9. Zmiana profilu zawodowego.

Mogą się przydać, a na pewno nie zaszkodzą :)

Przywództwo


W konkurencyjnej rzeczywistości niekwestionowaną miarą sukcesu firmy jest przywódca, który kształtuje jej wizerunek na rynku.

Human Resources w firmie


Kompletna organizacja i zarządzanie działem personalnym z wykorzystaniem zasobów, narzędzi, struktury i dokumentów.

Doradca Klienta - poziom 1


Zbuduj kompetencje menadżera, mentora i specjalisty w jednej, bardzo strategicznej i odpowiedzialnej roli Doradcy Klienta.